CellRangeAddressはOpenOffice Calcのセル範囲を表わすオブジェクトです。

プロパティの概要

名前 種類 説明
Sheet Integer テーブルシート番号(0〜)
StartColumn Long
StartRow Long
EndColumn Long
EndRow Long